Viešieji pirkimai

PATVIRTINTA

Alytaus nakvynės  namų direktoriaus

2018 m. lapkričio  27  d. įsakymu  Nr. V-58

2018 m. pirkimų planas

Eil. Nr.

Pirkimo objektas, (sutarties pavadinimas)

Prekių rūšis, paslaugų kategorija ar darbų grupė, klasė pagal BVPŽ kodą

Planuojamas pirkimo būdas

Numatomas kiekis, apimtis

Planuojama pirkimo vertė (sutarties vertė  Eur. su PVM)

Planuojama pirkimo procedūrų trukmė (ketvirčiais )

Planuojama sutarties trukmė

Atsakingas vykdytojas (pirkimo organizatorius)

Komentaras

1.

 

Informacinių technologijų ūkio priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas

50300000-8 (remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusiossu asmeniniais kompiuteriais, biuro įranga, telekomunikacijų bei garso ir vaizdo įranga)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

 

II

36 mėn.

pirkimo organizatorius

apklausa

2.

Pašto ženklai, vokai

 

 

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

50,00

I-IV

Vienkartinis

pirkimo organizatorius

perkama iš 1 pirkėjo

3.

Laidojimo paslaugos

98371000-4 (laidojimo paslaugos)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

289,62

I

36 mėn.

pirkimo organizatorius

apklausa

4.

Judriojo( mobiliojo) ryšio paslaugos

64212000-5 ( telekomunikacijų paslaugos  )

Mažos vertės skelbiamas pirkimas

8vnt

100,00

II

36mėn

pirkimo organizatorius

apklausa

5.

Kuro(benzino)automobiliui tiekimo paslaugos

09100000-0 ( degalų pirkimas )

Mažos vertės skelbiamas pirkimas

ltr.

1400,00

II

24 mėn

pirkimo organizatorius

apklausa

6.

Skalbimo paslaugos

 

98310000-9 (skalbimo ir sauso valymo paslaugos)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

550,00

III

36

pirkimo organizatorius

apklausa

7.

 

 

Elektra

09310000-5 (Elektra)

Mažos vertės skelbiamas pirkimas

30,178

kW

5200,00

IV

36

pirkimo organizatorius

Pirkimas vykdomas CPO

8.

Kanceliarinės prekės 2018-01-18; 2018-03-31; 2018-07-03; 2018-11-17; 2018-12-13

30192000-1(biuro reikmenys);

30192700-8(raštinės reikmenys).

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

600,00

II-IV

Vienkartnis

pirkimo organizatorius

apklausa

9.

Tvarsliava

33141110-9 (Tvarsliava)

Mažos vertės skelbiamas pirkimas

pagal poreikį

200,00

IV

Vienkarti-nis

pirkimo organizatorius

apklausa

10.

Darbuotojų sveikatos patikrinimas 2018-10-20; 2018-10-27

85140000-2(Įvairios sveikatos priežiūros paslaugos)

Mažos vertės skelbiamas pirkimas

pagal poreikį

300,00

IV

Vienkarti-nis

pirkimo organizatorius

perkama iš 1 pirkėjo

11.

Gesintuvų patikra, pildymas ir priežiūra 2018-12-07

50413200-5 (gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos).

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

160,00

IV

Vienkartinis.

pirkimo organizatorius

apklausa

12.

Spauda

22211000-2 (laikraščiai,dienraščiai)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

400,00

I-IV

12mėn.

pirkimo organizatorius

perkama iš 1 pirkėjo

13.

Deratizacija, dezinfekcija, darbai

90921000-9     (Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

500,00

IV

24mėn.

pirkimo organizatorius

apklausa

14.

Transporto priemonių draudimo paslaugos 2018-12-01

66514100-7 (su transportu susijęs draudimas)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

100,00

IV

12mėn.

pirkimo organizatorius

apklausa

15.

Buitinė technika

39711420 (kaitvietės)

 

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

3,600

IV

Vienkartinis

pirkimo organizatorius

apklausa

16.

Buitinė technika

32324000-1( televizoriai spalvoti )

39711310 (kavinukai)

 

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

1,300

IV

Vienkartinis

pirkimo organizatorius

apklausa

17.

Buitinė technika

39711100 (šaldytuvai)

39312200 (gartraukiai)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

2,500

IV

Vienkartinis

pirkimo organizatorius

apklausa

18.

Baldai

39143121(drabužių spintos )

 

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

3,500

IV

Vienkartinis

pirkimo organizatorius

apklausa

19.

Baldai

391431121-0 (kėdės)

39121100-7 (rašomieji stalai)

39121000 (stalai)

 

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

3,500

IV

Vienkartinis

pirkimo organizatorius

apklausa

20.

Remonto darbams

45261900-3(stogų remonto priežiūros darbai)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

2,600

IV

Vienkartinis

pirkimo organizatorius

apklausa

21.

Biuro įranga

30200000-1(kompiuteriai)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

1,000

IV

Vienkartinis

pirkimo organizatorius

apklausa

Paruošė: Pirkimų organizatorius                                                                                        Vytautas Eidukaitis

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (paspauskite nuorodą)

 

PATVIRTINTA

Alytaus nakvynės  namų direktoriaus

2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu  Nr. V-27

 

2017 m. pirkimų planas

Eil. Nr.

Pirkimo objektas, (sutarties pavadinimas)

Prekių rūšis, paslaugų kategorija ar darbų grupė, klasė pagal BVPŽ kodą

Planuojamas pirkimo būdas

Numatomas kiekis, apimtis

Planuojama pirkimo vertė (sutarties vertė  Eur. su PVM)

Planuojama pirkimo procedūrų trukmė (ketvirčiais )

Planuojama sutarties trukmė

Atsakingas vykdytojas (pirkimo organizatorius)

Komentaras

1.

 

Pašto ženklai, vokai

64112000-4( pašto paslaugos susijusios su laiškais )

22410000-7(pašto ženklai)

 

 

 

 

 

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

20,00

I-IV

Vienkarti-nis

pirkimo organizatorius

perkama iš 1 pirkėjo

2.

Kanceliarinės prekės

30192000-1(biuro reikmenys);

30192700-8(raštinės reikmenys).

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

600,00

II

24 mėn.

pirkimo organizatorius

apklausa

3.

Tvarsliava

33141110-9 (Tvarsliava)

Mažos vertės skelbiamas pirkimas

pagal poreikį

100,00

IV

Vienkarti-nis

pirkimo organizatorius

apklausa

4.

Darbuotojų sveikatos patikrinimas

85140000-2(Įvairios sveikatos priežiūros paslaugos)

Mažos vertės skelbiamas pirkimas

pagal poreikį

300,00

IV

Vienkarti-nis

pirkimo organizatorius

perkama iš 1 pirkėjo

5.

Gesintuvų patikra, pildymas ir priežiūra

50413200-5 (gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos).

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

160,00

IV

24 mėn.

pirkimo organizatorius

apklausa

6.

Spauda

22211000-2 (laikraščiai,dienraščiai)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

400,00

IV

12 mėn.

pirkimo organizatorius

 

7.

Deratizacija, dezinfekcija, darbai

90921000-9     (Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

500,00

IV

24 mėn.

pirkimo organizatorius

apklausa

8.

Transporto priemonių draudimo paslaugos

66514100-7 (su transportu susijęs draudimas)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

50,00

IV

12 mėn.

pirkimo organizatorius

apklausa

 

 

Paruošė: pavaduojanti viešųjų pirkimų organizatorių                                                 Violeta Čikotienė

 

PATVIRTINTA

Alytaus nakvynės  namų

direktoriaus

2016 m. balandžio 7 d. įsakymu  Nr. V-6

2016 m.  numatomų viešųjų  pirkimų  plano I papildymas

 

Eil. Nr.

Pirkimo objektas, (sutarties pavadinimas)

Prekių rūšis, paslaugų kategorija ar darbų grupė, klasė pagal BVPŽ kodą

Planuojamas pirkimo būdas

Numatomas kiekis, apimtis

Planuojama pirkimo vertė ar apimtis (vnt., Eur. be PVM)

Planuojama pirkimo procedūrų trukmė (ketvirčiais )

Planuojama sutarties trukmė

Atsakingas vykdytojas (pirkimo organizatorius)

Komentaras

 

15.

Saulės elektrinės įdiegimo (rangos) darbų pirkimas,sudarant preliminarią sutartį

 

09332000-5

71248000-8

71300000-1

45000000-7

51110000-6

Mažos vertės skelbiamas pirkimas

1 vnt             25 kw           galios

 

70000

II

2016-12-31

pirkimo komisija

 

 

 

Paruošė: viešųjų pirkimų organizatorius                                                                                          Vytautas Eidukaitis

 

PATVIRTINTA

Alytaus nakvynės  namų

Direktoriaus

2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu  Nr. V-34                             .

 

2016 m.   pirkimų planas

 

Eil. Nr.

Pirkimo objektas, (sutarties pavadinimas)

Prekių rūšis, paslaugų kategorija ar darbų grupė, klasė pagal BVPŽ kodą

Planuojamas pirkimo būdas

Numatomas kiekis, apimtis

Planuojama pirkimo vertė (sutarties vertė  Eur. su PVM)

Planuojama pirkimo procedūrų trukmė (ketvirčiais )

Planuojama sutarties trukmė

Atsakingas vykdytojas (pirkimo organizatorius)

Komentaras

1.

Projekto techninė ekspertizė

71319000-7 (ekspertų paslaugos)

Mažos vertės skelbiamas pirkimas

.

2000,00

I

Vienkartinis

pirkimo organizatorius

Pirkimas iš CPO katalogo

2.

Laidojimo paslaugos

98371000-4 (laidojimo paslaugos)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

580,00

I

24mėn.

pirkimo organizatorius

apklausa

3.

Kuro (benzino) automobiliui tiekimo paslaugos

09100000-0 ( degalų pirkimas )

Mažos vertės skelbiamas pirkimas

ltr.

1400,00

I

24 mėn

pirkimo organizatorius

Pirkimas iš CPO katalogo

4.

 

Judriojo ( mobiliojo) ryšio paslaugos

64212000-5 ( telekomunikacijų paslaugos  )

Mažos vertės skelbiamas pirkimas

8vnt

200,00

II

24mėn

pirkimo organizatorius

Pirkimas iš CPO katalogo

5,

Tvarsliava

33141110-9 (Tvarsliava)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

100,00

I-IV

12

pirkimo organizatorius

apklausa

6.

Skalbimo paslaugos

 

98310000-9 (skalbimo ir sauso valymo paslaugos)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

1100,00

III

24

pirkimo organizatorius

apklausa

7.

Kasečių pildymas, kompiuterių ir įrangos priežiūra,aptarnavimas ir remontas

50312000-5(biurų įrangos priežiūra ir remontas); 50312000-5(kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

1200,00

IV

24

pirkimo organizatorius

apklausa

8.

Kanceliarinės prekės

30192000-1(biuro reikmenys);

30192700-8(raštinės reikmenys).

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

300,00

III

12

pirkimo organizatorius

apklausa

9.

Elektra

09310000-5 (Elektra)

Mažos vertės skelbiamas pirkimas

30,178

kW

4000,00

IV

24

pirkimo organizatorius

Pirkimas vykdomas CPO

10.

 

El.pašto dėžučių aptarnavimo paslaugos

72412000-1(El.pašto dėžučių paslaugos)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

7 vnt

140,00

III

24

pirkimo organizatorius

apklausa

11.

 

Transporto priemonių remontas, atsarginės dalys

 

50112000-3 ( su transportu susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos)

 

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

800,00

I

24

pirkimo organizatorius

apklausa

12.

Gesintuvų patikra, pildymas ir priežiūra

50413200-5 (gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos).

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

80,00

IV

24

pirkimo organizatorius

apklausa

13.

Spauda

22211000-2 (laikraščiai,dienraščiai)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

350,00

IV

12

pirkimo organizatorius

apklausa

14

Transporto priemonių draudimo paslaugos

66514100-7 (su transportu susijęs draudimas)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

60

IV

12

pirkimo organizatorius

apklausa

 

 

Paruošė: viešųjų pirkimų organizatorius                                                                       Vytautas Eidukaitis

 

 

INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS  2015 M. SPALIO MĖNESĮ

Eil

Nr.

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys

Laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastys

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina

pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (jeigu žinoma)

Pirkimo sutarties kaina Eur

Kita informacija

1

Alytaus nakvynės namų nenaudojamų ir neįrengtų patalpų kapitalinio remonto techninio projekto parengimas

Apklausa, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XVI skirsnis 103,105 p.

UAB “Proja“,

mažiausia kaina

14 883,00 su PVM

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:

BĮ Alytaus nakvynės namai, 149938665

I.1.1. Adresas, pašto kodas:

Ulonų g. 24-29, LT-62156 Alytus

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (jei taikoma):

Vytautas Eidukaitis, tel. +370 646 24869, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:

Alytaus nakvynės namų nenaudojamų ir neįrengtų patalpų kapitalinio remonto techninio projekto parengimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Kapitalinio remonto techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės):

paslaugos

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas:

apklausa

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas:

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XVI skirsnis 103,105 p.

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus nakvynės namų

direktoriaus 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-17

Papildytas 2015 m. viešųjų  pirkimų planas

 

Eil. Nr.

Pirkimo objektas, (sutarties pavadinimas)

Prekių rūšis, paslaugų kategorija ar darbų grupė, klasė pagal

BVPŽ kodą

Planuojamas pirkimo būdas

Numatomas kiekis, apimtis

Planuojama pirkimo vertė (sutarties vertė  Eur. su PVM)

Planuojama pirkimo procedūrų trukmė

(ketvirčiais )

Planuojama sutarties trukmė

Atsakingas vykdytojas (pirkimo organizatorius)

Komentaras

13

Techninis projektas

71220000-6 (Architektūrinio projektavimo paslaugos)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

15,000

III-IV

12

pirkimo organizatorius

apklausa

14

Vaizdo stebėjimo sistema

 

35120000-1 (Stebėjimo ir apsaugos sistemos bei prietaisai)

Mažos vertės skelbiamas pirkimas

pagal poreikį

1,050

III-IV

24

pirkimo organizatorius

apklausa

 

Paruošė:

viešųjų pirkimų organizatorius Vytautas Eidukaitis

 

PATVIRTINTA

Alytaus nakvynės namų direktoriaus

2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-28

2015 m. pirkimų planas

 

Eil. Nr.

Pirkimo objektas, (sutarties pavadinimas)

Prekių rūšis, paslaugų kategorija ar darbų grupė, klasė pagal

BVPŽ kodą

Planuojamas pirkimo būdas

Numatomas kiekis, apimtis

Planuojama pirkimo vertė (sutarties vertė  Eur. su PVM)

Planuojama pirkimo procedūrų trukmė

(ketvirčiais )

Planuojama sutarties trukmė

Atsakingas vykdytojas (pirkimo organizatorius)

Komentaras

1.

Tvarsliava

33141110-9 (Tvarsliava)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

 

pagal poreikį

200,00

I-IV

12

pirkimo organizatorius

apklausa

2.

Skalbimo paslaugos

 

98310000-9 (skalbimo ir sauso valymo paslaugos)

 

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

1600,00

I

24

pirkimo organizatorius

apklausa

3.

Kasečių pildymas, kompiuterių ir įrangos priežiūra, aptarnavimas ir remontas

50312000-5(biurų įrangos priežiūra ir remontas); 50312000-5(kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas)

 

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

700,00

I

24

pirkimo organizatorius

apklausa

4.

Kanceliarinės prekės

30192000-1(biuro reikmenys);

30192700-8(raštinės reikmenys).

 

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

250,00

I-IV

12

pirkimo organizatorius

apklausa

5.

Statybinių, elektros, santechnikos, buities, ir kitų prekių pirkimas

44000000-0 (statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus elektros prietaisus).

44192000-2 (kitos įvairios statybinės medžiagos);

44500000-5 (įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės);

44531520-2 Medsraigčiai ir varžtai

31531000-7(elektros lemputės);

31214100-(jungikliai);

31224000-2(sujungimai ir kontaktų elementai);

31224810-3(ilgintuvai); 31300000-9 (izoliuoti laidai ir kabeliai);

31520000-7(šviestuvai ir apšvietimo įranga); 39220000-0 (virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenys);

39221200-9 (stalo reikmenys);

44411000-4(higienos reikmenys);

44400000-4 (įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai);

44410000-7(vonios ir virtuvės reikmenys) 44411700-1(unitazų sėdynės, dangčiai, puodai, kriauklės ir bakeliai)

39224000-8(šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai);

33711900(muilas); 33760000-5(tualetinis popierius, nosinės, popieriniai rankšluosčiai ir servetėlės);

39830000-9(valikliai);

 

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

700,00

I

24

pirkimo organizatorius

apklausa

6.

Elektra

09310000-5 (Elektra)

Mažos vertės skelbiamas pirkimas

28,279

kW

3,800,00

II

24

pirkimo organizatorius

Pirkimas vykdomas CPO  IS

7.

Interneto paslaugos

 

72400000-4( interneto paslaugos,

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

500,00

III

24

pirkimo organizatorius

apklausa

8.

 

El.pašto dėžučių aptarnavimo paslaugos

72412000-1(El. pašto dėžučių paslaugos)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

6 vnt

100,00

III

24

pirkimo organizatorius

apklausa

9.

 

Transporto priemonių remontas, atsarginės dalys

 

50112000-3 ( su transportu susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos)

 

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

400,00

IV

24

pirkimo organizatorius

apklausa

10.

Gesintuvų patikra, pildymas ir priežiūra

50413200-5 (gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos).

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

60,00

IV

24

pirkimo organizatorius

apklausa

11.

Spauda

22211000-2 (laikraščiai, dienraščiai)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

250,00

IV

12

pirkimo organizatorius

apklausa

12

Transporto priemonių draudimo paslaugos

66514100-7 (su transportu susijęs draudimas)

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

pagal poreikį

50

IV

12

pirkimo organizatorius

apklausa

 

 

Paruošė: viešųjų pirkimų organizatorius                                                              Vytautas Eidukaitis

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus nakvynės namų direktoriaus

2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-14

 

Papildytas 2017 m. viešųjų pirkimų planas

 

 

Eil. Nr.

Pirkimo objektas, (sutarties pavadinimas)

Prekių rūšis, paslaugų kategorija ar darbų grupė, klasė pagal BVPŽ kodą

Planuojamas pirkimo būdas

Numatomas kiekis, apimtis

Planuojama pirkimo vertė ar apimtis (vnt., Eur. be PVM)

 

Planuojama pirkimo procedūrų trukmė (ketvirčiais )

 

Planuojama sutarties trukmė (numatoma pabaigos data)

 

Atsakingas vykdytojas (pirkimo organizatorius)

 

Komentaras

9.

Techninio projekto sprendinių keitimo paslaugos  pirkimas

 

71220000-6

 

Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

 

1 vnt.

2950

II

4-5 mėn.

pirkimo organizatorius

Apklausa

 

 

Paruošė: viešųjų pirkimų organizatorius                                                                             Vytautas Eidukaitis