Tyrimai ir analizės

Šiuo metu įstaiga dėl  teisinio reguliavimo Lietuvos Respublikos teisėkūros  pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nėra užsakiusi ir pati neatlieka tyrimų ar analizių.