Vadovų darbotvarkės

  • Vadovų darbotvarkės:

  • Šiuo metu nėra numatyta vadovo viešų susitikimų (posėdžių, pasitarimų ir kt.) su privačių interesų turinčiais asmenimis.