Finansinių ataskaitų rinkiniai

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019 METAI

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018 METAI

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017 METAI

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016 METAI

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M.  RUGSĖJO  30 D. DUOMENIMIS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M.  bIRŽELIO 30 d. duomenimis

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M.   KOVO 31 D. DUOMENIMIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 METAI

TARPINIŲ FINANSINIŲ  ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2014 METAI