Darbo užmokestis

2020-01-20                                                                                                                                           16:39:21

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius (etatais)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Praėjusių metų (2019)

Praėjusio ketvirčio

(2019 metų IV ketvirtis)

1. Vadovai 2,75 1802 1835
2. Socialiniai darbuotojai 3,75 1290 1293
3. Socialinio darbuotojo padėjėjai 6,75 1139 1176
4. Specialistai 1,25 1098 1154
Viso/vidurkis: 14,5 1295 1313