Darbo užmokestis

2021-01-10

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius (etatais)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Praėjusių metų (2020)

Praėjusio ketvirčio

(2021 metų II ketvirtis)

1. Vadovai 2,75 1971 2217
2. Socialiniai darbuotojai 3,5 1580 1617
3. Socialinio darbuotojo padėjėjai 7 1361 1484
4. Specialistai 1,25 1192 1534
Viso/vidurkis: 14,5 1484 1659