Darbo užmokestis

Alytaus Nakvynės namų darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių


Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius (etatais)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Praėjusių metų (2021)

Praėjusio ketvirčio

(2022 metų II ketvirtis)

1. Vadovai 2,75 2162 2343
2. Socialiniai darbuotojai 3,5 1596 1655
3. Socialinio darbuotojo padėjėjai 7 1403

1175*

4. Specialistai 1 1534 duomenys neskelbtini**
Viso/vidurkis: 13,5 1674 1699

*užmokestis už darbą švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą neįskaičiuotas

**"Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą." (LRV nutarimas 2003 m. balandžio 18 d. Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo) Nr. 480. Darbuotojo sutikimas negautas.