Darbo užmokestis

2021-01-10

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius (etatais)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Praėjusių metų (2020)

Praėjusio ketvirčio

(2021 metų I ketvirtis)

1. Vadovai 2,75 1971 1993
2. Socialiniai darbuotojai 3,5 1580 1591
3. Socialinio darbuotojo padėjėjai 7 1361 1388
4. Specialistai 1,25 1192 1448
Viso/vidurkis: 14,5 1484 1557