Darbo užmokestis

2020-07-10

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius (etatais)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Praėjusių metų (2019)

Praėjusio ketvirčio

(2020 metų II ketvirtis)

1. Vadovai 2,75 1802 1980
2. Socialiniai darbuotojai 3,5 1290 1588
3. Socialinio darbuotojo padėjėjai 7 1139 1363
4. Specialistai 1,25 1098 1268
Viso/vidurkis: 14,5 1295 1509