Įkūrimo istorija


Alytaus nakvynės namams pradžią davė Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1996  metų liepos 7 dienos sprendimas Nr. 609. Tuomet nutarta šiuos namus įrengti rekonstruojamo buvusių kareivinių pastato Ulonų g. 24 dalyje.

1997 gegužės 29 d. savivaldybės taryba patvirtino nakvynės namų nuostatus - svarbiausią dokumentą, kuriuo vadovaujamės kasdieniniame darbe. Po savaitės valdyba paskyrė  Albiną Minkevičių  nakvynės namų direktoriumi. Įstaiga ėmė veikti.

Pirmieji mūsų darbuotojai: Veronika Miesčionaitienė, Arūnas Mikuckas, Juozas Bartkevičius, Algirdas Dimša ir Antanas Micevičius.

Oficialus įstaigos atidarymas surengtas 1997 m. rugpjūčio 30 d. Buvo atvykęs miesto meras Dobilas Kurtinaitis, dalyvavo spaudos atstovai, klebonas Leonas Jakimavičius pašventino namus. Tuo metu jau turėjome du gyventojus - Evaldą Kazoką ir beveik pusšimčiu metų už jį vyresnį Boleslovą Andrijauską.

Pradžioje nakvynės namų personalo buvo 10 žmonių, o gyventojų - tik du. Pastarųjų skaičius viršijo darbuotojų skaičių tik kitais metais.