Teikiamos paslaugos


Alytaus nakvynės namai:

  • teikia apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ar senyvo amžiaus asmenims;
  • teikia laikino apnakvindinimo paslaugas;
  • teikia maitinimo organizavimo paslaugas;
  • skatina rizikos grupės asmenų užimtumą;
  • teikia mokamas vienkartines nakvynės paslaugas;
  • teikia intensyvią krizių įveikimo pagalbą;
  • teikia kitas bendrąsias socialines paslaugas,
  • teikia apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas.