Priėmimo tvarka


Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų gavėjai apgyvendinami pateikę  Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo arba Alytaus nakvynės namams sudarius sutartį su kitomis savivaldybėmis pagal sutarties sąlygas. Priimama darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val.